SWE PC Nilsson

PC Nilsson

Camilla "PC" Nilsson


Jag föddes in i en dysfunktionell familj i början av 70-talets Värmland, en tid då det talades väldigt tyst om psykisk ohälsa, självmedicinering och missbruk. Jag hade dock tur som hamnade i en klass med snälla klasskamrater och högst kompetenta pedagoger. Omgivningens föräldrar gjorde det de kunde för att hjälpa mig och min bror. Vi fick följa med till olika sommarstugor och andra semestrar så att vi inte skulle tillbringa hela sommarlovet i vår lägenhet i det lilla samhället. Vi lärde oss tidigt att själva ta cykeln till badplatser och att leka i skogen med all frihet det innebär. Jag är vad man kallar ett maskrosbarn. Jag har alltid sökt mig till bra människor och lånat mig trygghet på en kompis pappas arm eller lärt mig virka av någon annans mamma. Det har fortsatt så in i mitt vuxna liv.


Jag har arbetat inom vården, som pedagog med barn och ungdomar och alltid brunnit för att hjälpa andra som har det svårt på olika vis. Jag har på nära håll erfarit vad stress gör med människor. Både när det gäller andra och mig själv.
Genom mina privata och yrkesmässiga erfarenheter har jag nu knutit ihop säcken till ett entreprenörskap som främjar återhämtning och vägen till holistisk hälsa. Jag har ett salutogent synsätt där jag tydligt ser hur både det psykiska och fysiska påverkar, men också hur viktig miljön där du lever och arbetar är. Om du är på en plats där du inte trivs och mår bra så blir du till slut sjuk på ett eller annat sätt.


Jag tilltalas mycket av evidensbaserad forskning samtidigt som jag använder min starkt utvecklade intuition när jag arbetar. För mig finns bara ett sätt att nå lycka, hälsa och välmående och det är genom sitt eget hjärta.
Det är en självklarhet för mig att källsortera, kompostera och återvinna. Att äta närproducerat och ekologiskt så långt det är möjligt, träna regelbundet och att tänka snälla tankar om mig själv har jag gjort i många år nu. Jag vet också hur det är att inte göra allt detta och att man inte kan börja med allt på en gång. Jag har en optimistisk syn på mänskligheten och är övertygad om att det goda alltid vinner, förr eller senare men vi måste ta hand om vår jord och det måste vi göra nu. Ett steg i taget, genom kärlek till sig själv, andra och allt som lever och växer.


I hennes bok "Maskrosor och gula träskor", visar hon att det aldrig är för sent att läkas.


www.camillanilsson.se

LANGE FORLAG

We offer all You need to become an author.


Our Passion is languages, adventures, history, books, and stories. We help others become Authors. Our Promise is that we are here for you. Let's write together and make dreams come true.

Upcoming  Events


 February 25, 2020

Book release: Printed version, Upp och Ner, Charlotte Hector


March 24, 2020

Book release: Printed version, Maskrosor och gula träskor, PC Nilsson


April 21, 2020

Book release: E-book version, Livet är en lek - på blodigt allvar, Jonas AppelgrenEmail: info@langeforlag.com


Phone: You need to book an appointment 


Copyright, Lange Forlag 2020. All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend