SWE Oskar Romell

Oskar Romell

Oskar Romell


Oskar Romell är född och uppväxt i Stockholm. Bor sedan en tid tillbaka i Maputo, Moçambique. Arbetar till vardags som Branch-chef och projektledare på ett bolag som bygger kraftledningar i Afrika.


Började i tidig ålder skriva främst artiklar och krönikor på diverse fotbollssidor. Med ett brinnande intresse för skräckfilm och litteratur i kombination med åsikten om att marknaden saknar en snabb och intensiv skräckroman började idéerna till en bok växa fram.


Debutromanen ”Dö som jag dog” är en skönlitterär skräckhistoria berättad i högt tempo. Med klassik skräck som grund och en modern intensitet är målet att läsaren ska sitta som på nålar och framkalla rysningar i hela kroppen. Boken släpps på Lange Förlag i november 2019.

LANGE FORLAG

We offer all You need to become an author.


Our Passion is languages, adventures, history, books, and stories. We help others become Authors. Our Promise is that we are here for you. Let's write together and make dreams come true.

Upcoming  Events


 February 25, 2020

Book release: Printed version, Upp och Ner, Charlotte Hector


March 24, 2020

Book release: Printed version, Maskrosor och gula träskor, PC Nilsson


April 21, 2020

Book release: E-book version, Livet är en lek - på blodigt allvar, Jonas AppelgrenEmail: info@langeforlag.com


Phone: You need to book an appointment 


Copyright, Lange Forlag 2020. All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend