SWE Maskrosor och gula träskor

Maskrosor och gula träskor

Maskrosor och gula träskor, av PC Nilsson


Format:

Tryckt bok: 19 mars 2020

E-bok: april 2019

Ljudbok: 


ISBN

Tryckt bok 978-87-93779-03-7

E-book: 978-87-93779-04-4

Audiobook: Ingen ännu

Språk: Svenska


Maskrosor och gula träskor är en självbiografisk diktsamling som kan läsas som en berättelse eller som enstaka ögonblicksbilder. Den skildrar en flickas uppväxt i ett dysfunktionellt hem och följer henne upp i vuxen ålder. Vilka anknytningsmönster och beteenden som skapas när de basala behoven inte blir tillgodosedda. Det är en smärtsam skildring i hopp om att ge tröst om att vi inte är ensamma. Det är också en uppmaning till att det aldrig är för sent att läkas.Bokrecensioner & Press


Berörd!

Lejon, 14 maj 2019

5 stjärnor


Så målande du skriver... Som du berör med dina ord. 
Jag rekommenderar alla att köpa Camillas självbiografiska diktsamling som e-bok, om en flickas tankar och känslor när hon växer upp i en dysfunktionell familj i 70-talets Värmland och framåt... med missbruk och psykisk ohälsa men också med kärlek. Hennes kamp och läkning. Bra där, lilla maskros...Anna Björnson, Skolkurator


Jag läser Camillas bok dels ur ett privat perspektiv som vän till en kvinna full av livsglädje och styrka. Men jag läser den också ur ett yrkesmässigt perspektiv i mitt arbete som Socionom i snart 20 år med barn, ungdomar och familjer.

Boken drabbar mig dels för att jag i vuxen ålder lärt känna Camillas oerhörda livskraft och förmåga till läkning. Dels för att jag som läsare och yrkesmänniska bjuds in att så nära se, lukta, smaka,

och känna berättelsen om psykisk sjukdom och missbruk ur ett barns perspektiv. Med den nakenhet och skyddslöshet som finns i ett barns värld, i enkla korta stycken.

Det blir stundtals smärtsamt nära och jag måste pausa. Men jag måste ändå fortsätta. Därför att vi vuxna måste se och vi måste känna, om vi ska kunna hjälpa. Om vi inte orkar lämnar vi barnet i ensamhet och övergivenhet att bära- och att överleva.


Alla som i yrket möter barn och unga; lärare, förskolepersonal, skolpersonal, och inte minst vuxenpsykiatrin och socialtjänsten, borde läsa Camillas vackra, spröda, varma, svåra och starka rader. Boken kan användas som en vägvisare för att få syn på de utsatta barnen som döljer sig i mängden, i pappersbuntar och akter. De som alltför ofta måste kämpa ensamma i osynlighet. De som vi kan hålla i handen.
Suzanne Standfast | Rädda Barnen | Sektionschef | Kommunikation

Denna självbiografiska diktsamling om en flickas uppväxt i en dysfunktionell familj i 70-talets Värmland lämnar mig omtumlad, starkt berörd och hoppfull.

Den lilla maskrosen navigerar mellan missbruk, psykisk ohälsa och instabilitet men möts också av kärlek och omtanke från ibland oväntade håll.

Henne självbevarelsedrift och kamp för en plats i tillvaron berör mest. Den villkorslösa kärleken till föräldrarna, kantstötta av livet. Beskrivningarna av uppväxten är målande, osentimental och nära. Lukten av varm asfalt mellan  hyreshusen sticker i näsan.

Vägen till läkning är lång och snårig. Men maskrosen tränger genom asfalten, upp och ut i livet.

 

 


LANGE FORLAG

We offer all You need to become an author.


Our Passion is languages, adventures, history, books, and stories. We help others become Authors. Our Promise is that we are here for you. Let's write together and make dreams come true.

Upcoming  Events


 February 25, 2020

Book release: Printed version, Upp och Ner, Charlotte Hector


March 24, 2020

Book release: Printed version, Maskrosor och gula träskor, PC Nilsson


April 21, 2020

Book release: E-book version, Livet är en lek - på blodigt allvar, Jonas AppelgrenEmail: info@langeforlag.com


Phone: You need to book an appointment 


Copyright, Lange Forlag 2020. All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend