SWE Magnus Rörström Pellgaard

Magnus Rörström-Pellgaard

Magnus Rörström-Pellgaard


Magnus Rörström Pellgaard, född 1969, är uppvuxen i Västerås men har bott i Falun i Dalarna i mer än 25 år.
Under 20 års tid var han verksam som lärare och har därefter arbetat som föreläsare, administratör och handläggare inom vuxenutbildningen.


Skrivandet har alltid varit centralt i hans liv, att få berätta en berättelse och att få ge liv till en historia.  


Hösten 2019, utgavs Magnus debut "De goda människornas tystnad - orätt i rättvisans namn", på Lange Forlag. 2020, planeras hans nästa bok ges ut.

LANGE FORLAG

We offer all You need to become an author.


Our Passion is languages, adventures, history, books, and stories. We help others become Authors. Our Promise is that we are here for you. Let's write together and make dreams come true.

Upcoming  Events


 February 25, 2020

Book release: Printed version, Upp och Ner, Charlotte Hector


March 24, 2020

Book release: Printed version, Maskrosor och gula träskor, PC Nilsson


April 21, 2020

Book release: E-book version, Livet är en lek - på blodigt allvar, Jonas AppelgrenEmail: info@langeforlag.com


Phone: You need to book an appointment 


Copyright, Lange Forlag 2020. All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend