SWE Lars-Gunnar Winsa

Lars-Gunnar Winsa

Lars-Gunnar Winsa


Lars-Gunnars bakgrund är brokig; född och uppvuxen i Kainulasjärvi i Pajala kommun med arbeten som vattenrallare, gruvarbetare, skogsarbetare, trädgårdsodlare, assistent inom missbrukarvård m.m. Socionomutbildning som vuxen i Umeå och sedan 1986 olika sociala arbeten, sedan 1991 i arbetsledande befattningar. Med hans bakgrund har hans stora intresse inom socialt arbete varit att samordna samhällets insatser för marginaliserade människor varför han har lett olika lokala samhällsprojekt i syfte att inkludera människor med utanförskapsproblematik.

Hans sociala arbete som chef har uppmärksammats genom att han av fackförbundet Vision förärades MR-priset 2014. Priset tilldelas av Vision ”den arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter och genomfört medvetna aktiva åtgärder för att främja mångfald och integration och motverka diskriminering på arbetsplatsen”.

Sedan 2017 är han pensionär och aktiverar sig bl.a. genom trädgårdsarbete, husförbättringar samt läsande och skrivande. Arbetar just nu på en novellsamling om Tornedalsliv samt har påbörjat en roman om de finskugriska folken på Nordkalotten under järnåldern.


Han är författaren för "Intill 3:e & 4:e led"

LANGE FORLAG

We offer all You need to become an author.


Our Passion is languages, adventures, history, books, and stories. We help others become Authors. Our Promise is that we are here for you. Let's write together and make dreams come true.

Upcoming  Events


 February 25, 2020

Book release: Printed version, Upp och Ner, Charlotte Hector


March 24, 2020

Book release: Printed version, Maskrosor och gula träskor, PC Nilsson


April 21, 2020

Book release: E-book version, Livet är en lek - på blodigt allvar, Jonas AppelgrenEmail: info@langeforlag.com


Phone: You need to book an appointment 


Copyright, Lange Forlag 2020. All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend