SWE Göran brohammer

Göran Brohammer

Göran Brohammer 


Göran Brohammer, 62 år. Bor och lever sitt liv i Västsverige, Göteborg. Gift och har tre döttrar, i nuläget 3 barnbarn. Älskar natur i alla dess former. Estetiskt sinnad och var tidigt bra på att måla och teckna, och skrev även en del. Vann bl.a. en poesitävling som barn. Men livet styrde i annan riktning, och efter en civilingenjörs utbildning i maskin och energi, så blev yrkesvalet i denna riktning inom den svenska industrin. Efter 10 år av sådan inriktning gled han sedan över på miljöområdet och var aktiv inom området livscykelanalyser samt miljörevisioner. Efter ytterligare 10 år så gled yrkesvalet över i området socialt ansvarstagande och där är han aktiv ännu idag, även om han delvis börjat ta ut sin pension. Göran har skrivit ett par böcker innan inom fackområdet miljö. 

Som konsult inom området miljö och socialt ansvarstagande har han rest världen runt under många år. Det skönlitterära skrivandet som nyss påbörjats hämtar sin inspiration i teknik, natur och miljö, humanism och andlighet och samspelet dem emellan.


Han är författare till Världen vill inte blir räddad (2019)

Under 2020 och 2021 planeras de resterande två böckerna i serien bli utgivna hos Lange Forlag

LANGE FORLAG

We offer all You need to become an author.


Our Passion is languages, adventures, history, books, and stories. We help others become Authors. Our Promise is that we are here for you. Let's write together and make dreams come true.

Upcoming  Events


 February 25, 2020

Book release: Printed version, Upp och Ner, Charlotte Hector


March 24, 2020

Book release: Printed version, Maskrosor och gula träskor, PC Nilsson


April 21, 2020

Book release: E-book version, Livet är en lek - på blodigt allvar, Jonas AppelgrenEmail: info@langeforlag.com


Phone: You need to book an appointment 


Copyright, Lange Forlag 2020. All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend