SWE Ethel Hedström

Ethel Hedström

Ethel Hedström


Ethel Hedström föddes i Södertälje på 1950-talet, växte upp i Västmanland, men bor sedan många år i Göteborg. Hösten 2014 slutade hon jobba i näringslivet och började skriva skönlitterärt på heltid. Ethel har gett ut noveller på förlag och har även sålt berättelser till veckotidningar. Utöver noveller skriver hon kortare skönlitterära texter som hon publicerar på sin blogg, då och då ges hennes krönikor ut på en kultursajt och sist, men inte minst, ägnar hon sig åt att jobba med flera fullängdsmanus. Planen är att det så småningom ska bli en trilogi om relationer.


Hösten 2014 slutade Ethel jobba i näringslivet och fick då äntligen möjlighet att skriva skönlitterärt på heltid. Ethel har gett ut noveller på förlag och i veckotidningar. Utöver noveller skriver hon skönlitterära texter som hon publicerar på sin blogg och då och då ges hennes krönikor ut på en kultursajt. För närvarande är det en planerad trilogi, tre romaner om relationer, som engagerar Ethel mest. Det sociala spelet mellan människor är något som intresserar henne mycket. Hon funderar ofta på hur och varför vi beter oss som vi gör mot varandra. Varför vi strider för egenmakt, allas rätt till frihet och egna livsval. Varför vi aldrig ger oss, utan fortsätter kämpa, om än i stark motvind. 


Hon är författaren till, Det började med Barnet. Denna bok är del ett i en serie om tre som handlar om tre kvinnor från olika generationer, och deras världars syn på kvinnor.


http://www.monicaiveskold.se/ethel-hedstrom-gastbloggar-jag-har-skrivit-en-roman/


https://riktigare.com/2019/06/15/ethel-hedstrom-om-att-halla-i-boken-underbart-fast-aven-laskigt/?fbclid=IwAR3oxBCSWoTOLIvs1RmcxKLVkhuXZjxTuW40F3LHBp3oxawNl-lEA89K-ic

LANGE FORLAG

We offer all You need to become an author.


Our Passion is languages, adventures, history, books, and stories. We help others become Authors. Our Promise is that we are here for you. Let's write together and make dreams come true.

Upcoming  Events


 February 25, 2020

Book release: Printed version, Upp och Ner, Charlotte Hector


March 24, 2020

Book release: Printed version, Maskrosor och gula träskor, PC Nilsson


April 21, 2020

Book release: E-book version, Livet är en lek - på blodigt allvar, Jonas AppelgrenEmail: info@langeforlag.com


Phone: You need to book an appointment 


Copyright, Lange Forlag 2020. All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend