SWE Catarina af Sandeberg

Catarina af Sandeberg

 Jag är juris doktor i civilrätt-bolagsrätt, har jobbat på Stockholms universitet som ansvarig för en rad kurser 1990-2010 då min man och jag köpte en vingård i Toulouse, Frankrike, som vi sålde i våras. Där har jag suttit och skrivit på mitt manus . Jag har två söner, en bonusson, sex barnbarn varav två bonus. Jag har skrivit en rad fackböcker, men detta är min första roman.

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Catarina_af_Sandeberg

 

Nu har jag en del uppdrag, vice ordförande i Röda Korset Lidingö, Intendentkommittén i Kungliga Svenska Segel Sällskapet KSSS mm och jobbar vidare med min berättelse.


LANGE FORLAG

We offer all You need to become an author.


Our Passion is languages, adventures, history, books, and stories. We help others become Authors. Our Promise is that we are here for you. Let's write together and make dreams come true.

Upcoming  Events


 February 25, 2020

Book release: Printed version, Upp och Ner, Charlotte Hector


March 24, 2020

Book release: Printed version, Maskrosor och gula träskor, PC Nilsson


April 21, 2020

Book release: E-book version, Livet är en lek - på blodigt allvar, Jonas AppelgrenEmail: info@langeforlag.com


Phone: You need to book an appointment 


Copyright, Lange Forlag 2020. All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend